האם אפשר לעשות הסכם ממון לאחר החתונה?

 

התשובה לשאלה היא: כן!

 

למעשה, אפשר לעשות הסכם ממון בכל שלב של הנישואין. הנקודה החשובה ביותר שיש לדעת בנוגע להסכם ממון, היא שלפני שאחד מבני הזוג מקבל כסף מקרובים, בדרך ככל הורים, יש לעשות הסכם שעליו חתום בן הזוג השני בו הוא בעצם מסכים שכסף זה לא שייך לו ובמקרה של גירושין לא תוכל להיות לו דרישה אודות הכסף הזה.

בקצרה, התשובה לשאלה האם אפשר לעשות הסכם ממון לאחר הנישואין היא כן כאשר הדגש הוא שיש לעשות את ההסכם לפני שמקבלים את הכסף או הרכוש.

ויותר מכך, כאשר בוחנים את חוק יחסי ממון, אנו למדים מסעיף 5 לחוק כי למעשה הזכות לאיזון בין בני הזוג מתרחשת בעת פקיעת הנישואין אך לא כוללת מספר דברים כפי שניתן לראות בסעיפים א 1-3:  

 

(א) עם פקיעת הנישואין עקב גירושין או עקב מותו של בן-זוג (להלן
- פקיעת הנישואין) זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שוויים של כלל נכסי
בני הזוג, למעט -
(1) נכסים שהיו להם ערב הנישואין או שקיבלו במתנה או בירושה בתקופת
הנישואין;
(2) גימלה המשתלמת לאחד מבני הזוג על-ידי המוסד לביטוח לאומי,
או גימלה או פיצוי שנפסקו או המגיעים על פי חיקוק לאחד מבני-הזוג
בשל נזק גוף, או מוות;
(3) נכסים שבני הזוג הסכימו בכתב ששוויים לא יאוזן ביניהם.
(ב) בפקיעת הנישואין עקב מותו של בן-זוג יבואו, לענין הזכות,
לאיזון המשאבים, יורשיו במקומו.

 

כפי שניתן לראות בסע' (3), ברגע שבני הזוג הסכימו בכתב לגבי רכוש מסוים בכתב שהוא לא יאוזן ביניהם בעת פקיעת הנישואין אזי הרכוש הזה נשאר של אותו בן זוג ולבן הזוג השני אין זכות לגעת בו. אם כך, נשאלת השאלה למה שבני הזוג לא יעשו הסכם ממון לבד? הסיבה היא כי החוק קובע שהסכם ממון הוא חסר תוקף אלא אם כן בית משפט מתאים אישר אותו.

 

 סעיף 2 לחוק יחסי ממון אומר כי:

 

(א)  הסכם-ממון טעון אישור בית המשפט לעניני משפחה (להלן - בית
המשפט) או בית הדין הדתי שלו סמכות השיפוט בענייני נישואין וגירושין
של בני הזוג (להלן - בית הדין), וכן טעון שינוי של הסכם כזה אישור
כאמור.

 

תוך כך ברור כי יש כאן שני מהלכים, הראשון הוא הכנת ההסכם על פי רצונות בני הזוג, המהלך השני הוא אישור ההסכם בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני, לפי החלטתם של בני הזוג.

 

עורך דין מיומן יכול להכין הסכם ממון בין בני זוג ולהבטיח את כספו ורכושו של בן זוג שמביא את הכסף במגוון רחב של תסריטים עתידיים ולהכין אותם במסמך המתאים לערכאה שבני הזוג בוחרים ולהביא לאישורו תוך זמן קצר ביותר, מספר ימים בדרך כלל.